Novinky Zeměměřické knihovny

Nabídka zajímavostí z nových knih a časopisů o zeměměřičství a katastru nemovitostí - výběr a překlady vycházejí od roku 1997 dosud.

Pod současným názvem a online od roku 1997.

ISSN 2336-274X

Časopis je ve formátu pdf volně přístupný v Dokumentačním centru VÚGTK

Novinky Zeměměřické knihovny je odborný časopis vydávaný každé dva měsíce Zeměměřickou knihovnou ODIS VÚGTK. Časopis obsahuje pravidelně 3 části v celkovém rozsahu asi 100 stran formátu B5. Zeměměřická knihovna zde uveřejňuje zkrácené překlady důležitých a zajímavých zahraničních odborných článků. Dále pak především referuje o nové odborné domácí i zahraniční literatuře formou anotačních záznamů s abstrakty a seznamu přírůstků knihovny za poslední dvouměsíční období. Jako proměnná příloha je uváděna aktualizovaná nabídka školení a seminářů pořádaných pro instituce i soukromé podnikatele z oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Pod původním názvem Literární Hlídka (Přehled informací z novinek o zeměměřictví a katastru) (ISSN: 2336-2715), vyšlo v letech 1955 až 1986 32 ročníků. V letech 1971-1986 vycházela Literární Hlídka souběžně s Přehledem Informací a v roce 1986 do něj byla začleněna.

V rámci programu VISK 7 byly digitalizované ročníky Literární hlídky 1961-1980 a ty jsou dostupné online v katalogu Kramerius

Časopis Přehled informací (ISSN:2336-2723) vycházel v letech 1971 - 1997. V roce 1986 absorboval Literární Hlídku a od roku 1997 dále pokračuje jako Novinky zeměměřické knihovny.

V rámci programu VISK 7 byly digitalizované ročníky Přehledu informací 1961-1993 a jsou dostupné online v katalogu Kramerius.