Vedení

ředitel Ing. Jiří Drozda
vědecký tajemník prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
vedoucí výzkumného útvaru GIS a KN neobsazeno
vedoucí výzkumného útvaru ODIS a Zeměměřické knihovny Ing. Jiří Drozda
vedoucí výzkumného útvaru Geodézie a geodynamika prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrské geodezie Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
vedoucí ekonomického oddělení Ing. Jana Drtinová
vedoucí personálně-správního oddělení Ing. Karel Veselý
vedoucí oddělení Geodetická observatoř Pecný Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Rada VÚGTK, v.v.i.

předseda Rady Ing. Tomáš Vacek
místopředseda Rady Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Člen - FSv ČVUT v Praze prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Člen - Astronomický ústav AV ČR doc. Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
Člen - Intergraph Ing. Jakub Svatý, MBA
Člen - VÚGTK, v.v.i. prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Člen - VÚGTK, v.v.i. Ing. Pavel Václavovic, Ph.D.
Tajemník Rady - VÚGTK, v.v.i. Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Dozorčí rada VÚGTK, v.v.i.

Předseda DR Mgr. Jarmila Daňková
Místopředseda DR Mgr. Martina Hercegová
Tajemník DR Ing. René Kubečka
Členové DR

Ing. Jaroslav Bačina

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Organizační útvary VÚGTK, v.v.i.

  • vedení Ústavu
  • výzkumný útvar GIS a katastru nemovitostí - vedoucí neobsazeno
  • výzkumný útvar Zeměměřické knihovny® a Odvětvové informační středisko (ODIS) - vedoucí Ing. Jiří Drozda
  • výzkumný útvar geodézie a geodynamiky s oddělením provozu Geodetické observatoře Pecný (GOPE) - vedoucí prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
  • výzkumný útvar metrologie a inženýrské geodézie - vedoucí Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
  • oddělení personálně-správní - vedoucí Ing. Karel Veselý
  • oddělení ekonomické - vedoucí Ing. Jana Drtinová

Organizační schéma VÚGTK, v.v.i.