Informace KN v. 6.8 - Prohlížeč souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR

Programový systém, který umožňuje prohlížení popisných informací z dat ISKN (list vlastnictví, informace o parcele, informace o budově atd.). Programový systém pracuje s aktuálními daty z ISKN vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Na programový systém je poskytována zákaznická podpora pro registrované uživatele.

Ceník produktu "Informace KN v. 6.8" (platný od 1. ledna 2014)
Nový uživatel programového systému Informace KN v. 6.8
Produkt 1. licence 2. - 10. licence 11. - 20. licence 21. a další licence
Informace KN, verze 6.8 10 300,-Kč 1 000,-Kč 600,-Kč 200,-Kč
Upgrade programového systému Informace KN na verzi 6.8 u registrovaného uživatele
Produkt 1. licence 2. - 10. licence 11. - 20. licence 21. a další licence
Upgrade dřívějších verzí Informace KN na verzi 6.8 5 300,-Kč 1 000,-Kč 500,-Kč 200,-Kč
Poznámky:
  • ceny produktu jsou uvedeny bez DPH, která v současné době činí 21%
  • poskytnutí licence k užívání produktu je podmíněno zakoupením hardwarového USB klíče v ceně 800,- Kč (bez DPH)
Kontaktní údaje

Další informace o obchodních podmínkách, postupech a možných způsobech objednání produktů a služeb útvaru lze získat na adrese:

Václava Skulínková

tel.: 226 802 326

e-mail: Vaclava.Skulinkova@vugtk.cz

Školení

Útvar poskytuje zákazníkům školení a detailní prezentace k jednotlivým programovým systémům, technologickým postupům a dalším výsledkům výzkumu a vývoje. Seznam poskytovaných standardních školení a prezentací je včetně cen uveden v orientačním ceníku. Obsah každého školení a prezentace lze po dohodě se zákazníkem upravit nebo sestavit podle jeho aktuálních potřeb a požadavků.

Školení lze uskutečnit jak v areálu VÚGTK ve Zdibech na technickém a programovém vybavení útvaru, tak také přímo u zákazníka.

Orientační ceník školení k produktům MicroGEOS Nautil a DIKAT® (platný od 1. ledna 2014)
Název školení Forma školení Délka Cena (za osobu a den) Požadované znalosti
Úvod a práce se systémem MicroGEOS Nautil Výklad s ukázkami 2 dny 2450,- Kč Základní znalost systému MicroStation v. 8 a Oracle 11i
Úvod a práce se systémem DIKAT© Výklad s ukázkami 2 dny 2450,- Kč Základní znalost systému MicroStation v. 8 a Oracle 11i
Úvod a práce se systémem Informace-KN Výklad s ukázkami 2 dny 2450,- Kč Základní znalost systému MicroStation v. 8 a Oracle 11i
Úvod a práce s "Aplikací Letecké překážky" Výklad s ukázkami 2 dny 2450,- Kč Základní znalost systému MicroStation v. 8i
Individuální školení k vybraným a dohodnutým tématům k systému MicroGEOS Nautil a k systému DIKAT© Výklad a práce na PC Dle dohody 2750,- Kč Znalost systému MicroGEOS Nautil nebo DIKAT©, práce na vlastním PC s nainstalovaným systémem
Individuální konzultace k systému MicroGEOS Nautil Konzultace s ukázkami Dle dohody 750,- Kč
Individuální konzultace k systému DIKAT© Konzultace s ukázkami Dle dohody 750,- Kč
Poznámky:
  • ceny školení jsou bez DPH (v současné době DPH činí 21%)
  • ceny platí pro školení uskutečněná v objektu VÚGTK ve Zdibech
  • jeden den školení představuje 6 vyučovacích hodin po 45 minutách
  • VÚGTK může zajistit závodní stravování, nemá však možnost poskytnout ubytování