Ing. Jiří Drozda

Narozen: 1. 12. 1960

Pracovní pozice: vedoucí výzkumného útvaru Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna® (ODIS a ZK)

Vzdělání: absolvent Vojenské akademie v Brně (1984), obor Geodezie a kartografie

Jazyková vybavenost: angličtina, ruština

Praxe: po promoci působil v různých pozicích ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze (1984-2000). V letech 2001-2003 byl zástupcem náčelníka Geografické služby AČR, členem několika stálých pracovních skupin NATO pro geografické zabezpečení, později náčelník GS AČR (2003-2005) a patřil k členům nejvyššího kolektivního rozhodovacího orgánu NATO pro otázky vojenské geografie NATO „Geographic Conference“. V letech 2006-2010 působil jako mezinárodní civilní poradce (ICC - International Civilian Consultant) pro geografické zabezpečení na mezinárodním štábu velení sil KFOR v Kosovu ve funkci zástupce Geografického důstojníka HQ KFOR a vedoucího Oddělení mapových podkladů a geografických informací. V letech 2010-2014 působil jako externí kontraktor NATO Consultation, Command and Control Agency pro zabezpečení zahraničních misí geografickými podklady. Od 1. 4. 2011 je vedoucím výzkumného útvaru ODIS a Zeměměřické knihovny® ve VÚGTK.

Scopus Author ID 56585808300. ORCID 0000-0002-4093-3863

Publikační a výzkumná činnost