Novinky

Byla přidána nová vrstva s animací interpolovaných posunů pro větší názornost. Vrstva je funkční pouze u nově vytvořených projektů.

Analýza deformací

Webová aplikace k on-line výpočtu deformací z opakovaného zaměření geodetické sítě. Parametry deformací (tenzory deformací - strain, úplná dilatace, ...) jsou určeny z pravidelné sítě.