czčást obce
enpart of municipality
frpartie f de commune
geGemeindeteil r
ruраздел села
skčasť obce
cz

část obce

evidenční jednotka v rámci obce, vytvářená objekty s čísly popisnými resp. evidenčními, přidělenými v jedné číselné řadě; nemá jako evidenční jednotka vlastní hranici

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020