cztvarové šrafy
ensketched hachures
frhachures f pl figuratives
geFormschraffen e pl
ru
sktvarová šrafa
cz

tvarové šrafy

šrafy sloužící k vyjádření morfologických charakteristik reliéfu v obrazu polohopisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018