czdigitální mapa veřejné správy (DMVS)
endigital map of public administration
frCarte f numérique de l'administration publique
geDigitale Karte e der öffentlichen Verwaltung
ru
sk
cz

digitální mapa veřejné správy (DMVS)

kompozice digitální a/nebo digitalizované katastrální mapy, účelové katastrální mapy (ÚKM), ortofotografického zobrazení ČR a technické mapy obcí (je-li vedena a dojde-li k dohodě o jejím využití pro tento účel).Hlavním úkolem je zajistit garantované jednotné digitální podklady pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, včetně následné správy těchto podkladů.

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018