czRegistr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
enRegister of territorial identification and real estate
frregistre m d'identification territoriale et de bien-fonds
geRegister s der territorialen Identifikation e und Liegenschaften
ruPеестр территориальной идентификации, адресов и недвижимостей
sk
cz

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

jeden ze základních registrů veřejné správy, ve kterém jsou vedeny závazné (referenční) informace o územní identifikaci a adresách

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018