czvěrné ortofoto, true ortofoto
entrue orthophoto
frorthophoto f vraie
geechtes Orthobild s
ru
sk
cz

věrné ortofoto, true ortofoto

produkt ortogonalizace obrazu pomocí digitálního modelu povrchu, spočívající v přesunu obrazových bodů do míst, která by odpovídala zobrazení se středem promítání v nekonečnu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018