czsmaz obrazu
enimage motion
frmouvement m de l´image
geBildwanderung e
ru
sk
cz

smaz obrazu

znehodnocení ostrosti obrazu v důsledku vzájemného pohybu předmětu a jeho obrazu během expozice

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018