czkamera s plošným snímačem
enarray camera
frcaméra f matricielle
geFlächenkamera e
ru
sk
cz

kamera s plošným snímačem

kamera vybavená plošným snímačem typu CCD, CMOS nebo FDIS

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018