czosobní chyba
enpersonal error
fr
ge
ru
sk
cz

osobní chyba

systematická chyba způsobená osobními vlastnostmi měřiče

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018