czrok vydání (mapy)
enyear of (map) publication
frdate de parution f (de la carte)
geKartenveröffentlichungsjahr s
ruгод опубликования (карты)
skrok vydania (mapy)
cz

rok vydání (mapy)

rok ve kterém byla mapa uvedena do distríbuce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018