czsémantická interoperabilita
ensemantic interoperability
frinteropérabilité f sémantique
gesemantische Interoperabilität e
ruсемантическая интероперабельность, семантическая совместимость
sk
cz

sémantická interoperabilita

inperpretabilita dvou systémů, které mají společné chápání interpretability informace, jež proudí mezi těmito systémy a je jimi zpracována

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018