czsyntaktická interoperabilita
ensyntactic interoperability
frinteropérabilité f syntactique
gesyntaktische Interoperabilität e
ruсинтаксическая интероперабельность, синтактическая совместимость
sk
cz

syntaktická interoperabilita

interoperabilita dvou systémů, které používají stejnou strukturu pro informaci, která proudí mezi těmito systémy a je jimi zpracovávána

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018