czreferenční data
enreference data
frdonnées fpl de référence
geReferenzdaten epl
ruисходные данные, опорные данные
sk
cz

referenční data

státem garantované správní údaje obsažené v příslušném základním registru, které využívá orgán veřejné správy při své činnosti aniž by ověřoval jejich správnost

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018