czprvek
enelement
frélément m
geElement s
ruэлемент
sk
cz

prvek

základní položka informace dokumentu XML obsahující prvky následníků (child elements), atributy a znaková data

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018