czpřípad použití
enuse case
frcas m d´application
geAnwendungsfall r
ruпоследовательность действий, вариант использования
sk
cz

případ použití

specifikace posloupnosti činností včetně variant, které může systém (nebo jiná entita)
vykonat vzájemným působením aktorů tohoto systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018