czpixel
enpixel
frpixel m
gepixel r
ruпиксель
skpixel
cz

pixel

1: zkratkové slovo z anglického picture element
2: základní geometrický prvek zpravidla čtvercového tvaru; jeho množina vytváří rastrový digitální obraz. Pixel ve své ploše nabývá určité hodnoty, dané technickými možnostmi kvantování signálu.
V obrazové podobě tato hodnota vyjadřuje optickou hustotu obrazu, může však vyjadřovat libovolnou vlastnost či výsledek plošného měření

POZNÁMKA V přístrojové terminologii vyjadřuje tento pojem jednotlivý detektor dopadajícího záření (sensel – sensor element)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2017