czagendový informační systém
enpublic administration support information system
frsupport m du système d'information de l'administration publique
geInformationssystem s der öffentlichen Verwaltung e
ru
skagendový informačný systém
cz

agendový informační systém

informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy

ge

Informationssystem s der öffentlichen Verwaltung e

Informationssystem der öffentlichen Verwaltung, das zur Sicherung der öffentlichen Agenda dient

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 111/2009 Sb., § 2 písm. e)
VÚGTK © 2005 - 2018