czdatová věda
endata science
frscience f de données
ge
ruнаука о данных
sk
cz

datová věda

výzkum a vývoj inteligentních algoritmů, jež účelově modifikují velká data a identifikují takové jejich podmnožiny, které obsahují pro předpokládanou aplikaci klíčovou informaci poskytující užitečný poznatek; jde o naplnění poslání webu věcí

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018