czinženýrská geodézie
enengineering surveying
frtopographie f appliquée
geIngenieurgeodäsie e
ruприкладная геодезия
skinžinierska geodézia
cz

inženýrská geodézie

část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018