cznátisková deska
enproof printing plate
frplanche f d'épreuve
geAndruckplatte e
ruоригинальная печатная форма
sknátlačková forma
cz

nátisková deska

tisková forma určená pouze k vyhotovení zkušebního tisku nebo nátisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018