czKatastrální pracoviště (KP)
enCadastral Branch Office (KP)
frAgence f de l'Office du cadastre (KP)
geZweigstelle e des Katasteramtes (KP)
ruКадастровый отдел (KP)
skKatastrálne pracovisko (KP)
cz

Katastrální pracoviště (KP)

vnitřní organizační jednotka katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu, vykonávající působnost příslušného katastrálního úřadu ve stanoveném územním obvodu

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2017