czvlnění papíru
enondulation of paper, corrugation of paper
frondulation f du papier
geWelligkeit e des Papiers
ruволнистость бумаги
skvlnenie papiera
cz

vlnění papíru

závada, vznikající nerovností papíru a působící jeho vrásnění při tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018