czreprodukční předloha, obrazová předloha
enoriginal
frdocument m pour la reproduction
geReproduktionsvorlage e, Bildvorlage e
ruоригинал, оригинал изображения
skreprodukčná predloha, obrazová predloha
cz

reprodukční předloha, obrazová předloha

kresba, malba, fotografický snímek, tiskovina nebo jiná forma obrazu, určená k rozmnožení tiskem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018