czgeodetické základy
engeodetic bases, geodetic control
frréseau m géodésique de base
gegeodätische Grundlagen epl
ruгеодезическое съёмочное обоснование
skgeodetické základy
cz

geodetické základy

jsou souborem zařízení, která slouží k jednoznačné prostorové a časové lokalizaci prostorových informací v závazných geodetických referenčních systémech s definovanou přesností, kde soubor zařízení tvoří zejména základní bodová pole, popřípadě z nich vytvořené soubory geodetických bodů účelově sestavených do geodetických sítí, katalogová data, matematické vztahy a konstanty

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018