czfaldovatění (papíru)
enbuckling (of paper)
frondulation f (du papier), déformation f (du papier)
geWelligwerden s : (des Papiers)
ruкоробление (бумаги)
sk
cz

faldovatění (papíru)

nežádoucí zkrabatění papíru, který nebyl dostatečně rovný, při tisku pod tlakem; bráníme se mu klimatizováním nebo satinováním papíru před tiskem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018