czvlastnosti papíru
enpaper characteristics
frcaractéristiques fpl des papiers
gePapiermerkmale spl
ruхарактеристика бумаги
skvlastnosti papiera
cz

vlastnosti papíru

vlastnosti různých druhů papíru z hlediska složení jeho hmoty, povrchové úpravy apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018