czopravené vydání
enrepaired edition
frédition f corrigée
geverbesserte Ausgabe e
ruулучшеное издание
skopravené vydanie
cz

opravené vydání

vydání kartografického díla, na němž byly opraveny chyby a nedostatky z předchozího vydání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018