czHelmertova transformace
enHelmert transformation
frtransformation f d'Helmert
geHelmerttransformation e
ru
skHelmertova transformácia
cz

Helmertova transformace

lineární konformní transformace (podobnostní); transformační koeficienty jsou určeny pomocí MNČ, tj. odchylky souřadnic identických bodů splňují podmínku Σpvv=min.

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018