czhromadění chyb
enpropagation of errors, propagation of uncertainty
fraccumulation f d'erreurs
geFehlerakkumulation e
ru
skhromadenie chýb, šírenie chýb
cz

hromadění chyb

přenášení chyb měřených veličin na jejich funkce

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018