czstupeň volnosti
endegrees of freedom
frdegré m de liberté
geFreiheitsgrad r
ru
skstupeň voľnosti
cz

stupeň volnosti

počet měřených dat (statistických prvků) zmenšený o počet určovaných parametrů; obvykle je roven počtu nadbytečných měření

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018