czGaussova křivka
enGaussian curve
frcourbe f gaussienne
geGauß-Kurve e
ru
skGaussova krivka
cz

Gaussova křivka

grafické znázornění funkce normálního rozdělení náhodné proměnné; má tvar průřezu zvonu (zvonová křivka)

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018