czsíťový negativ, rastrový negativ
enscreened negative
frnégatif m tramé
geRasternegativ s
ruрастровый негатив
skrastrový negatív
cz

síťový negativ, rastrový negativ

negativ, na němž je polotónový obraz předlohy z důvodu tisku převeden pomocí autotypické sítě do množiny stejně odlehlých teček různé velikosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018