czodchylky nalícování
enregister differences pl
frerreur (faute) f de repérage
gePasserdifferenzen epl
ruнесовмещение (красок)
skodchýlky lícovania
cz

odchylky nalícování

rozdíly v nalícování barev (např. při soutisku u vícebarevných map)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018