czrámové údaje
enphoto frame data
frrenseignements mpl marginaux
geRahmendaten spl
ruданные на рамке фотокамеры
skrámové údaje
cz

rámové údaje

technické údaje o snímkování, zobrazené mimo obrazové pole na analogovém fotogrammetrickém snímku

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018