czvelmi blízká fotogrammetrie
envery close range photogrammetry
frphotogrammétrie f très rapprochée
gePhotogrammetrie e im sehr nahen Bereich
ruфотограмметрия в близкой области
skveľmi blízka fotogrametria
cz

velmi blízká fotogrammetrie

aplikace pozemní fotogrammetrie v případě malých předmětových vzdáleností, asi do 3 m

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018