czhorizontální paralaxa
enhorizontal parallax
frparallaxe f horizontale
geHorizontalparalaxe e
ruгоризонтальный паралакс
skhorizontálna paralaxa
cz

horizontální paralaxa

rozdíl snímkových souřadnic téhož bodu na levém a pravém snímku stereodvojice ve směru fotogrammetrické základny; využívá se pro určení vzdálenosti pozorovaného bodu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018