czpolární diagram
enpolar diagram, polar co-ordinate chart
frdiagramme m coordonnés polaires
gePolarkoordinatendiagramm s
ruкруговая диаграмма
skpolárny diagram
cz

polární diagram

diagram konstruovaný v polárních souřadnicích, na němž jsou dvě proměnné hodnoty znázorněny vzdáleností od nulového bodu (počátku) a úhlem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018