czdílčí doplňky (mapy)
enpartial revision
frmise f à jour partielle
geeinzelne Nachträge epl
ruотдельные дополнения
skjednotlivé doplnky
cz

dílčí doplňky (mapy)

opravy mapy, zaměřené na vybrané objekty, zobrazené na mapě, nebo na část mapy, kde došlo ke změnám

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018