czčárkovaná čára
enpecked line
frligne f brisée
geStrichreihe e
ruштриxовая линия
skčiarkovaná čiara
cz

čárkovaná čára

nespojitá čára, sestávající ze stejně dlouhých úseček (čárek) a stejně dlouhých mezer

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018