czneměřická kamera
ennon-metric camera
frchambre f non-métrique, appareil m photographique ordinaire
geAmateurkamera e
ruкамера не фотограмметрическая
sknemeračská komora
cz

neměřická kamera

fotografický amatérský přístroj bez úpravy či přizpůsobení pro fotogrammetrické účely

Obory:

přístrojová technika

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018