czonomastika
enonomastics
fronomastique f
geOnomastik e
ruономастика
skonomastika
cz

onomastika

část lexikologie, která se zabývá vlastními jmény objektů a jevů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018