cznázev na mapě
engeographic(al) name on a map; place name
frtoponyme m sur la carte
geKartenname r
ruназвание на карте
sknázov na mape
cz

název na mapě

slovní označení předmětů a jevů zobrazených na mapě, v mapovém rámu nebo mimo něj

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018