czexterní projekce
enexternal projection
frprojection f externe
geexterne Projektion e
ru
skexterná projekcia
cz

externí projekce

azimutální zobrazení referenčního elipsoidu nebo koule v normální poloze, při němž bod promítání leží v rotační ose vně referenčního tělesa

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018