czměřítko na rovnoběžce
enlatitude scale
fréchelle f de parallèle géographique
geBreitenkreismaßstab r
ruмасштаб на параллели
skmierka na rovnobežke
cz

měřítko na rovnoběžce

číslo, které udává poměr mezi délkou části rovnoběžky na mapě a jí odpovídající délkou ve skutečnosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018