cztextová mapa
entext figure
frcarte f en texte
geTextkarte e
ruтекстовая карта
sktextová mapa
cz

textová mapa

mapa, která tvoří součást textu, knihy nebo jiného písemného dokumentu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018