czmapa vodních proudů
encurrent chart
frcarte f de courants (marins)
geStrömungskarte e
ruкарта течений
skmapa vodných prúdov
cz

mapa vodních proudů

tematická mapa, zobrazující směry a rychlost vodních proudů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018